Werkwijze

27 februari tot en met 19 maart 2024   Meld je kind aan. Je geeft best meerdere voorkeursscholen op.

De aanmeldingen worden verwerkt van 22 maart tot en met 20 april.
Is er op de school van uw voorkeur niet voldoende plaats voor alle kinderen?
Dan bepaalt de afstand van uw woonplaats tot de school, welke kinderen een plaats krijgen.

18 april 2024   Op 18 april krijg je een ticket via e-mail voor de hoogste school van je voorkeur waar plaats is. (Je kind komt automatisch op de wachtlijst te staan van de school van eerste voorkeur, als het daar geen plekje kreeg toegewezen. De school contacteert je als er een plekje vrij komt.)
22 april tot en met 13 mei 2024     Je kan je kind inschrijven op de school. Na deze periode vervalt je ticket en kan je enkel nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode.
vanaf 23 mei 2024   De vrije inschrijvingsperiode start. De vrije plaatsen die nog beschikbaar zijn op een school, worden opengesteld. 

   

Kinderen met minstens één gemeenschappelijke ouder en/of die op hetzelfde adres wonen, krijgen voorrang op de school. Dit kunnen broers, zussen, halfbroers, halfzussen, stiefbroers, stiefzussen, pleegbroers of pleegzussen zijn. Kinderen van ouders die op de school werken, hebben ook voorrang. Deze kinderen worden in dezelfde periode aangemeld als alle andere kinderen, maar krijgen bij de ordening voorrang. 

Alle kinderen krijgen een plekje toegewezen gebaseerd op hun schoolkeuze, en vervolgens afstand van thuis tot aan de school