Veelgestelde vragen

Aanmelden – moet dat?

Aanmelden – wat heb ik nodig?

Aanmelden – voor welke scholen?

Aanmelden – geef ik een rangorde aan de scholen?

Aanmelden – is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld, van belang?

Adres – welk adres geef ik op?

Adres – wat als ik binnenkort verhuis?

Afstandsberekening – hoe wordt de afstand berekend?

Disfunctiecommissie – wat is dat?

Geen plaats op school – wat nu?

Geen plaats op school – moet ik bang zijn dat mijn kind geen plaats heeft?

Hulp – waar kan ik  terecht voor hulp bij de aanmelding?

Hulp – waar kan ik terecht met vragen over aanmelden en inschrijven?

Hulp – waar kan ik terecht met een klacht?

Inschrijving in de school – wat neem ik mee?

Ordening – hoe wordt mijn aanmelding geordend?

Toewijzing – wat betekent dat?

Vrije plaatsen – hoeveel zijn er?

Vrije plaatsen – hoe worden ze verdeeld?

 


Aanmelden - moet dat?

Aanmelden is niet verplicht, maar wel aan te raden:

 • de vrije plaatsen op de scholen worden eerst ingevuld door de aangemelde kinderen.
 • je hebt meer kans op een plaats op een school in je buurt, zeker indien je meerdere voorkeurscholen opgeeft. 
 • je hoeft niet aan te schuiven of te kamperen
 • je hoeft niet te wachten tot 1 juni of later om je kind in te schrijven

  

Aanmelden - wat heb ik nodig?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden.

Je vindt het rijksregisternummer terug op:

 • een kids-ID (achteraan)
 • de ISI+-kaart
 • een klevertje van de mutualiteit van je kind.

Het rijksregisternummer bevat de geboortedatum van je kind met extra cijfers. Het ziet er zo uit: 00.00.00-000.00 (vb. 16.02.10-015.85)

 

Aanmelden - voor welke scholen?

Alle Geelse kleuter- en lagere scholen werken met het centraal aanmeldingssysteem. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website.

We raden je aan je kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven, vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft. Als je maar één school opgeeft en er zijn niet voldoende vrije plaatsen om je kind in te schrijven, kan je pas tijdens de vrije inschrijvingen op zoek naar een andere school. Er is een mogelijkheid dat op een andere school ook geen plaats meer is. Door verschillende voorkeurscholen op te geven, kan je dus voorkomen dat je op zoek moet naar een plaats. 

 

Aanmelden - geef ik een rangorde aan de scholen?

Je zet bij de aanmelding de scholen in volgorde van jouw voorkeur. Het systeem houdt eerst rekening met jouw schoolvoorkeur bij de ordening van de aanmeldingen. Het systeem gaat je de hoogst mogelijke schoolvoorkeur toewijzen. 

 

Aanmelden - Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen invloed op de rangschikking van je aanmelding. Het maakt dus niet uit wanneer je aanmeldt, zolang je het tijdens de aanmeldingsperiode doet. 

 

Adres - welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind telt.
Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

 

Adres - wat als ik binnenkort verhuis?

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is vb. een huurcontract of bouwvergunning.

De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als er geen bouwbedrijvigheid is. Het begin van de bouwbedrijvigheid bewijs je door een door jou ondertekende kopie van het document 'melding van aanvang van de werken'. De dienst ruimtelijke ordening kan je dit bezorgen.

Bij betwisting of onduidelijkheid beslist de disfunctiecommissie bij meerderheid.

 

Afstandsberekening - hoe wordt de afstand berekend?

Het systeem berekent de afstand van de woonplaats van het kind tot de school in vogelvlucht. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand).

Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

 

Disfunctiecommissie - wat is dat?

De disfunctiecommissie houdt toezicht op een juist verloop van de aanmeldingsprocedure en toewijzing van de vrije plaatsen. Zij bekijken eventuele klachten. 

De disfunctiecommissie bestaat uit een afvaardiging van de Geelse schoolbesturen en de stad. 

 

Geen plaats op school - wat nu? 

Als er meer aangemelde kinderen zijn voor een geboortejaar of een leerjaar op de school dan er vrije plaatsen zijn, kijkt het systeem naar de afstand van de school tot de woonplaats van het kind. 

Indien je kind geen plaats heeft op de school, ontvang je voor deze aanmelding een document 'niet-gerealiseerde inschrijving' per e-mail. Je staat wel op de wachtlijst van de school. Indien er alsnog een plaats vrij zou komen, neemt de school contact met je op. 

Als je meerdere voorkeursscholen hebt opgegeven, kijkt het systeem automatisch naar de volgende school. Indien er voldoende plaats is op deze school, ontvang je een e-mail (ticket) om op deze school in te schrijven. 

 

Geen plaats op school - moet ik bang zijn dat mijn kind geen plaats heeft?

We kunnen met zekerheid zeggen dat er meer dan voldoende plaatsen in het basisonderwijs zijn voor alle Geelse kinderen. In Geel is het capaciteitsprobleem van de basisscholen beperkt. Elk schooljaar hebben slechts enkele Geelse scholen een klein capaciteitsprobleem voor enkele geboortejaren of leerjaren.

Het is moeilijk te voorspellen welke scholen een capaciteitsprobleem zullen hebben. We raden daarom aan om via het aanmeldingssysteem minimum drie schoolkeuzes door te geven. 

 

Hulp - waar kan ik terecht voor hulp bij de aanmelding?

Bij deze diensten kan je terecht voor hulp bij het aanmelden van je kind:

De dienst kindzorg en onderwijsregie organiseert zitdagen:

 • Maandag : 10-12 uur
 • donderdag: 14-16 uur
 • vrijdag : 10-12 uur
 • na afspraak
 • Extra vrij inloopmoment op donderdag 7 maart van 9-12 uur én donderdag 14 maart van 15.30-19 uur

 

Hulp - waar kan ik terecht met vragen over aanmelden en inschrijven? 

Je kan met vragen terecht op de dienst kindzorg en onderwijsregie.

Dit kan op drie manieren:

 • via e-mail: onderwijs@geel.be
 • via telefoon: 014 56 73 58
 • persoonlijk (Brigandshof 3): Maandag en vrijdag van 10-12 uur of donderdag van 14-16 uur. Andere momenten op afspraak.

De dienst kindzorg en onderwijsregie organiseert zitdagen:

 • Maandag : 10-12 uur
 • donderdag: 14-16 uur
 • vrijdag : 10-12 uur
 • na afspraak
 • Extra vrij inloopmoment op donderdag 7 maart van 9-12 uur én donderdag 14 maart van 15.30-19 uur

 je kan ook terecht voor hulp bij de dienst gelijke kansen.

 Fien Geerinckxstraat 71:

 • elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12.30 uur
 • elke dinsdagavond van 17 tot 19.30 uur

Buurtcentrum de alleman, Velleke 220:

 • elke dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur

Hulp - waar kan ik terecht met vragen over mijn aanmelding of toegewezen plaats?

Je kan met vragen terecht op de dienst kindzorg en onderwijsregie. Dit kan op drie manieren:

 • via e-mail: onderwijs@geel.be
 • via telefoon: 014 56 73 58
 • persoonlijk: Maandag en vrijdag van 10-12 uur of donderdag van 14-16 uur. Andere momenten op afspraak.

  

Hulp - waar kan ik terecht met een klacht?

In de eerste plaats kan je met vragen terecht op de dienst kindzorg en onderwijsregie. Je kan:

 • mailen via onderwijs@geel.be 
 • bellen elke dag op 014 56 73 58
 • langsgaan op maandagvoormiddag tussen 9 en 12.30 uur in het Huis van het Kind, Brigandshof 3

Wanneer je een vermoeden hebt dat er met de toewijzing van een plaats op een school, iets niet juist gelopen is, kan je de disfunctiecommissie contacteren. Zij bekijken klachten grondig om te kijken of de toewijzing van een plaats correct gebeurd is en zoeken samen naar een oplossing wanneer er een fout gebeurd zou zijn. 

 

Inschrijving in de school - wat neem ik mee?

Breng volgende documenten mee naar de school bij de inschrijving:

 • Kids-ID of ISI+-kaart
 • identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft
 • eventueel het ticket voor inschrijving in de school (dit mag ook digitaal)
 • indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe of toekomstige adres, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres 

 

Ordening - hoe wordt mijn aanmelding geordend?

Alle aanmeldingen worden geordend op basis van schoolkeuze.

Als er niet voldoende vrije plaatsen zijn voor het aantal aanmeldingen, gelden volgende criteria:

 1. afstand van de school tot de woonplaats (domicilie-adres)
 2. toeval (enkel bij een gelijkstand in afstand)

 

Toewijzing - wat betekent dat?

Na de aanmeldingsperiode, wijst het systeem automatisch de hoogst mogelijke voorkeursschool toe aan je kind. Dat wil zeggen dat je op deze school mag inschrijven. 

Concreet krijg je een ticket per e-mail in de bus met de toegewezen school. Op deze school mag je tijdens de inschrijvingsperiode gaan inschrijven. Kijk op de website van de school op welke momenten je op de school terechtkan tijdens de inschrijvingsperiode. 

 

Toewijzing - hoe gebeurt de toewijzing van een school?

Alle aanmeldingen worden geordend op basis van schoolkeuze.

 • Zijn er voldoende vrije plaatsen op de eerste schoolkeuze, wordt een vrije plaats aan jouw kind toegewezen.
 • Als er niet voldoende vrije plaatsen zijn voor het aantal aanmeldingen op de school, gelden volgende criteria:
 1. afstand van de school tot de woonplaats (domicilie-adres)
 2. toeval (enkel bij een gelijkstand in afstand)

Heeft jouw kind geen plaats op de eerste schoolkeuze, kijkt het systeem naar het aantal vrije plaatsen op de tweede schoolkeuze. 

 

Vrije plaatsen - hoeveel zijn er?

Op deze website vind je voor de start van de aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen. 

Als de leerlingengroep volzet is, staat deze op 0. Dan zijn er geen vrije plaatsen meer. Indien je toch voor deze leerlingengroep aanmeldt, wijst het systeem je een plaats op de wachtlijst toe. 

 

Vrije plaatsen - hoe worden ze verdeeld?

 

Broers, zussen en kinderen van personeel krijgen bij de ordening voorrang in de school waar hun familielid school loopt of werkt. 

Tijdens de enige en algemene aanmeldingsperiode in maart, kan iedereen aanmelden. Het systeem ordent de aanmeldingen volgens deze criteria:

 1. schoolkeuze
 2. voorrang voor broers, zussen of kinderen van personeel in die bepaalde school
 3. afstand van de school tot de woonplaats
 4. toeval

Na de aanmeldingsperiode verwerkt het systeem alle aanmeldingen. Alle ouders van aangemelde kinderen, krijgen daarna een e-mail met uitleg en een ticket om in te schrijven op de toegewezen school. Voor elke school die op een hogere plaats in jouw schoolvoorkeuren stond en je geen plaats hebt, ontvang je ook een e-mail met een document 'niet-gerealiseerde inschrijving'. Voor deze school staat je kind op de wachtlijst.